facebook

Smørkræmmerens Pakhus

Smørkræmmerens pakhus er bygget i 1862 af skudehandler Jens Peter Larsen, der blev kaldt smørkræmmeren. Pakhuset var på 20 fag, 40 alen langt, 17 alen bredt og 10½ alen højt. Det var i 2 stens grundmur op til 3½ alens højde og derover 1½ stens mur, havde tegltag, var opdelt i 3 etager og forsynet med jernvinduer i taget, 6 dobbelte porte og 62 lemme. Den underste etage var indrettet til pakhus med 3 binger (aflukker til opbevaring af varer), gæstestald og vognremise.

Huset blev de første årtier anvendt som pakhus til landbrugsvarer som korn og smør, der indgik i skudehandlen med Norge. Huset er siden blevet ombygget en del fx med isætning af vinduer i facaden og har været ramme for bl.a. kornhandel, tømmerhandel, vandrerhjem og diskotek. Bygningen er i 2019 delvist ført tilbage til det oprindelige udseende og indrettet med lejligheder og huser Løkken Bryghus.

Læs mere om pakhuset - og alle de andre huse i Løkken miniby - på Løkken Lokalhistoriske Arkivs hjemmeside: www.loekkenhistorie.dk 

1
160117
18skift
2
39059182 2133538820251955 867543867207974912 O
79buer
Asger
Besoeg
Laage
Leif
Oestereje
Oestgavlmurer
Opmuring
Tag
Vesteraeje
Vestgavlen