facebook

Fladbåden

Båden er bygget i 1890 i Nr. Lyngby. Fladbåden blev brugt, når der skulle bringes varer til og fra de skibe, der sejlede mellem Løkken og Sydnorge: Korn, kød og smør fra Løkken, tømmer og jernvarer fra Norge. Den blev også brugt, når der skulle bjærges ting fra strandede skibe.

Fra udstilling i Løkken Sparekasse

arnemodelarnemodel2
Arne med den nybyggede model, da den blev udstillet i Løkken Sparekasse.
Den kan nu ses udstillet på værkstedet.

Om fladbåden Af Arne Søndergaard Jensen

toerdokkenetstykkealtpassersnart
Båden fremstilles i 'tørdokken' på Egevej i Arnes værksted

text1I 2006 modtog Løkken Modelbyggerlaug en donation fra Inger og Vagns mindefond. Pengene blev givet til bygning af en model af Løkkens første redningshus samt til bygning af en model af en fladbåd.

På det tidspunkt var vi kommet godt fra start med at bygge modelhuse, men vi havde ikke prøvet kræfter med en skibsmodel. Så undertegnede, der var den eneste træmand i lauget på det tidspunkt, måtte påtage sig den opgave. Jeg havde ingen erfaring overhovedet med bygning af modelskibe, så det var ukendt område for mig. Det eneste jeg havde at støtte mig til var, at jeg i min tid i Løkken har fulgt med i 3 bådbyggerier. Det var Karl Klemmensen, Georg Damgaard samt Kresten Boelskifte, som alle byggede deres egen båd helt fra bunden.

text2Fladbåden, som var helt fladbundet, blev brugt til lastning og losning af skuderne i skudehandlertiden. Den blev også brugt til varpning, det vil sige, at hvis skuderne var kommet for tæt på land og ikke kunne komme fri ved egen hjælp, så sejlede fladbåden skibenes anker ud på dybere vand, og derved kunne skuderne trække sig fri ved hjælp af deres ankerspil. Efter skudehandelen var ophørt, overgik de sidste skuder til forskellige bjærgningsselskaber.

Bygningen af modellen startede med at tage udgangspunkt i en opmåling og beskrivelse i en bog om Danske bådtyper, som er skrevet af Christian Nielsen, der var fast ansat ved Handels og Søfartsmuseet som konservator og modelbygger.

Ved selve bygningen har jeg tilstræbt, at følge bogens anvisninger med hensyn til materialer så nøje som muligt. Alle mål er angivet i tommer, så det har været nødvendigt at omregne alle mål til cm og mm. Bunden er lavet af 3 x 7,5 tommer fyr, og bordene er lavet af spejlskåret 1 tommer eg. Spanter og er knæ er også lavet af eg. Vi har ikke kunnet finde beskrivelse af årerne, men de er lavet af gran, da vi regnede med, at det var det mest almindelige.

Fladbåden er bygget op over en række skabeloner. Alle bord er limet sammen, da jeg ikke kunne finde en metode til at klinke dem sammen. Derefter blev båden vendt rundt, og så kunne spanter og tofter blive monteret. Fladbåden, som er opmålt i Løkken, er oprindeligt bygget i Lyngby. Den var i fuld størrelse 31 fod og 6 tommer lang, hvilket svarer til 9,89 m. Bredden var 10 fod og 10 tommer = 3,40 m. Højden 3 fod = 0,94 cm, og dybgangen var 0,31 cm. Båden var tjæret over det hele på nær tofter og essing.

traesnit
Træsnit efter tegning af Carl Neumann. Illustreret Tidende, 1866. Fladbåde sejler ladning ind på Løkken strand. Skuderne har ankret eller er ved at ankre på den åbne kyst, hvor fladbådene sørger for forbindelse med land. I strandkanten transporteres varerne fra bådene videre i hestevogn. På stranden ses en fladbåd trukket op på ruller, som understreger fartøjets helt flade bund.