facebook

Nørregade 9 og 11

koebmandsgaarden2Det ældst kendte skøde på de to huse er fra 1842.

Nørregade 9 rummede omkring år 1900 en købmandsbutik bag de vestligste vinduer i faca-den. Den blev drevet af Morten P. Mortensen. Huset blev nedrevet i 1926, og den nuværende bygning opført. Den har senere fået en tilbygning mod vest.

I 1945 lejede Aksel Damgaard forretningen og købte huset i 1957. Han drev herefter køb-mandsforretning til slutningen af 1970´erne.

I 1997 købte arkitekt Jørgen Ussing huset og lod det indrette til restaurant i stueetagen, bolig-er på førstesalen og tegnestue på andensalen.

Nørregade 11 blev udstykket fra nr. 9 i 1880. Det har altid været benyttet som bolig og kaldes i daglig tale Oscars Hus efter en tidligere ejer, der overtog det i 1942.

På billedet til højre ses Nørregade 9 og 11 Den lave bygning til højre med den viklede facade er nr. 11 også kaldet Oscars Hus